01:55:25

Newsflash

Newsflashes
controletoren belgocontrol zaventem steenokkerzeel_kappel zaventemaerial_photo zaventem_luchthaven1 steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1 zaventem_landing
Vraag Bart Laeremans aan Min. Landuyt (12/06/06) PDF Afdrukken E-mailadres
Politieke reacties
Geschreven door WebMaster   
dinsdag 20 juni 2006 19:57

Mondelinge vraag in commissie aan dhr. R. Landuyt, Minister van Mobiliteit, over het nakende arrest van de Raad van State i.v.m. het spreidingsplan en de studie omtrent de baan 25 L


02.16 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Het antwoord van de minister verbaast mij toch. Hij zegt dat de 25L of de 07R gebruikt zijn om te landen maar dat dit ervoor gezorgd heeft dat er veel lawaai is geweest boven de hoofden van de mensen die in Brussel wonen. Dat is altijd zo, bij een vliegtuig dat landt of stijgt is er altijd enig lawaai, ook met de 02-20 in Sterrebeek, Perk of waar dan ook. Het is wel zo dat er over het algemeen veel minder lawaai is bij een landend vliegtuig dan bij een stijgend vliegtuig. Ik denk dat er nogal wat mensen zouden willen ruilen en dat ze liever eens een weekendje onder de dalers dan onder de stijgers zouden willen zitten. Men zou dat minstens moeten kunnen onderzoeken.

Wat ik niet begrijp, is dat de minister nu plots zegt dat de 25L niet beter te gebruiken is dan nu. Ik zou u willen vragen, mijnheer de minister, waaruit dat blijkt. Is die studie klaar? Daar hebt u niet op geantwoord. Bestaat ze? Als ze bestaat, dan had ik ze graag ingezien. U hebt enkele maanden geleden de opdracht gegeven om die studie uit te voeren. Toen hebt u gezegd dat het een tweetal maanden zou duren, ongeveer tot april zei u toen.

Het is nu juni. Ik vraag u, op basis van mijn inzagerecht als parlementslid, waar die studie is en waar ik ze kan consulteren. Kunt u mij een kopie bezorgen van die studie? Ik hoop dat u daarop kunt antwoorden. 

02.17 Minister Renaat Landuyt: Ik heb de studie zelf ook nog niet gezien. Ik weet dat er een groep bezig is met die studieopdracht en dat ze tot tussentijdse conclusies gekomen zijn. Ik had echter geen deskundigen nodig om dit te weten, dit wist ik al uit vorige discussies. Voor de rest weet ik niet of er nog enige dynamiek bestaat bij de verschillende aangestelde deskundigen om voldoende opdrachten te krijgen vanuit de onderhandelingen en om te kijken wat ze verder kunnen doen.

02.18 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Die studie zal dus misschien nooit gefinaliseerd worden? 

02.19 Minister Renaat Landuyt: Neen, mijn reactie op wat ik gehoord heb dat er is, is dat ik daarmee niet tevreden ben. Ik wil meer dan dat.

02.20 Bart Laeremans (Vlaams Belang): U bent niet tevreden dat ze niet gefinaliseerd wordt? 

02.21 Minister Renaat Landuyt: Ja, uiteraard. Ik ben ook niet tevreden omdat ze niet op de juiste vragen antwoorden. De vraag is wat er nodig is om de betreffende landingsbaan meer te kunnen gebruiken. Dat was de essentiële vraag. Daarop heb ik van de experts nog geen antwoord gekregen.

02.22 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Wij hopen dat u er blijft achter zitten, mijnheer de minister.

02.23 Minister Renaat Landuyt: U kent mij, niet?

02.24 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Ja, maar het gaat soms traagjes.
 

De voorzitter: Het is geen Limburger.

Mondelinge vraag in commissie aan dhr. R. Landuyt, Minister van Mobiliteit, over het nakende arrest van de Raad van State i.v.m. het spreidingsplan en de studie omtrent de baan 25 L