02:00:33

Newsflash

Newsflashes
controletoren belgocontrol zaventem steenokkerzeel_kappel zaventem_landing zaventemaerial_photo zaventem_luchthaven1 steenokkerzeel-kasteel-van-ham_1
Persmededeling Oostrand - 10/04/2009 : "Azur project" van Brussels Airport is een oorlogsverklaring PDF Afdrukken E-mailadres
Persberichten
Geschreven door WebMaster   
vrijdag 10 april 2009 20:43

«Azur Project » van Brussels Airport is een oorlogsverklaring!


De inwonersverenigingen uit Brussel en de Oostrand, Awacss, Wake-Up Kraainem
en UBCNA zijn ontzettend verontwaardigd over de onwettige handelingen van Brussels
Airport. In het « Azur project » worden de verschillende stappen toegelicht voor de bouw van
een low cost terminal, inclusief het opstarten van de werken buiten elk wettelijk kader!
Zij veroordelen ten stelligste :

 • De misprijzende houding van de luchthavenuitbater die geen enkele wettelijke procedure
  respecteert met betrekking tot de MER-plicht en bouwvergunningen!
 • De samenzwering van de politiek en de administratie in dit dossier. Het is overduidelijk
  dat sommige Vlaamse politieke en administratieve overheden wel degelijk op de hoogte
  waren van de reeds - zonder enige vergunning - aangevatte werkzaamheden. Hoe kan de
  overheid dulden dat haar eigen wetten bij haar medeweten worden overtreden?

Zij eisen met kracht :

 • De onmiddellijke stopzetting van de werken voor de low cost terminal.
 • De uitvoering van de bij wet verplichte MER, alvorens de werkzaamheden eventueel

zouden worden hervat.
Zij zullen alle juridische stappen ondernemen om Brussels Airport ertoe te verplichten de
wettelijk voorziene procedures te volgen.
De verenigingen verwerpen de anarchistische ontwikkeling van Brussels Airport
en van het plan START, waarbij op geen enkele manier wordt rekening gehouden met de
schade aan de gezondheid en het leefmilieu van de bevolking.
De geluidsoverlast van het luchtverkeer heeft nu reeds ruimschoots de
aanvaardbaarheidsgrens overschreden. Net zoals de minachting van de Vlaamse overheid en
van Brussels Airport het onaanvaardbare heeft bereikt!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact : Peggy Cortois (+32 475 23 14 71)